Kezdőlap

 

Gondozási részlegeink

 

Munkatársaink

 

Faliújság

 

Fotók

 

Kapcsolat

 

Nyomtatványok

 

ÜVEGZSEB

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

SZERZŐDÉSEK

 

KÖLTSÉGVETÉS

 

 

"Alföld Szíve"

 

 

 

 

"Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona

Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk az intézményünket és azt a tevékenységet, mellyel reményeink szerint életet adunk az éveknek. Az otthonunk nevét időseink választották, mi pedig a küldetésünket, missziónkat az akác szó kezdő betűihez igazodóan az alábbiak szerint fogalmaztuk meg:

                                                     A         = aktivitás megtartásával

                                                     K         = komplex gondozás

                                                     Á         = ápolás

                                                     C         = családias környezetben

Tevékenységünket, szociális szolgáltatásainkat mindezen hitvallásunk alapján szervezzük, bízva abban, hogy teljessé és derűssé tehetjük lakóink számára az öregkort az Ő tevékeny közreműködésüknek is köszönhetően.

Otthonunkban 1990-től fogadjuk időseinket a megye területéről.

Jelenleg 115 lakónkat tudjuk elhelyezni a két gondozási épületünkben, ahol otthonos, családias légkört alakítunk ki számukra.

A környezet esztétikumára is ügyelve, belső udvarunkat parkosítjuk, virágosítjuk, hogy időseink jól érezzék magukat (évek óta első helyezéssel díjazza a város a virágos intézményünket).

Valljuk, hogy az egészség helyreállítása, illetve az egészségromlás megakadályozása, késleltetése mellett legfontosabb feladatunk annak elősegítése, hogy lakóink harmonikusan éljék meg napjaikat, szabadidejüket tartalmasan töltsék, családi kapcsolataikat megtartsák. Az aktivitás fenntartása mind a testi, mind a szellemi tevékenységre vonatkozik.

Az orvosi ellátás, valamint a gondozónők rehabilitációs munkája segíti a frissítő kondicionáló felüdülésben és regenerálódásban időseinket.

Lakóink lelki egyensúlytartására különösen figyelemmel vagyunk, és hogy ezt el is érjük, a lakók szabadidős tevékenységéhez rendkívül széles skálán kínálunk színes elfoglaltságot a mentálhigiénés csoport lelkes tagjainak közreműködésével. Nekik és az intézményünk valamennyi dolgozójának köszönhetően mozgalmas és derűs élet folyik a látszólag komor falak mögött.

Újévtől Szilveszterig minden állami és egyházi ünnepre műsoros előadással készülnek időseink, melyet színesit még az óvodások, iskolások szereplése.

A névnapokat rendszeresen megünnepeljük, a születésnapokra (90-95 év) lakóink családját is vendégül látjuk.

Az intézményünk kezdeményezte 1999-ben a megyében működő „Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak Kulturális és Sportversenyét”, melyet koruk ellenére nagy lelkesedéssel fogadtak a résztvevő idősek, ezzel is megerősítve szükségesség érzetüket.  A nagy sikerre való tekintettel a rendezvény azóta évről-évre a megye más-más helyszínén töretlen lelkesedéssel kerül megrendezésre.

Minden évben megrendezzük a nagy élményt nyújtó farsangi bálunkat, ahol szinte mindenki jelmezesen jelenik meg, valamint családi napunkat .

Szoros baráti kapcsolat fűz minket a Könyvtár Idősklubjához, kiknek tagjai részt vesznek rendezvényeinken és minket is vendégül látnak a hasonló szervezéseiken.

Évek óta fennálló és cserelátogatással megerősített kapcsolatunk van a lengyelországi Lancut város idősek otthonával. A szakmai tapasztalat szerzésén túl évente két alkalommal rendszeresen találkoznak időseink is és kölcsönösen részt veszünk a kulturális és sportfesztiválokon.

Belföldi kirándulásaink rendszeresek - a lakók kívánsága szerint szervezzük a helyszínt.

A napi tevékenységekben egyéni és csoportos foglalkozások segítik a lakók társas kapcsolatainak kialakítását, erősítik egymáshoz tartozásukat, hozzájárulnak a jó közösség kialakulásához, feledtetik a magányt, megelőzik a kóros öregség- és betegségtudatot.

A hitéletét mindenki szabadon gyakorolhatja. A nehezen mozgó lakóink részére havi egy alkalommal intézményünkben biztosítunk lehetőséget misén való részvételre a helyi tisztelendő közreműködésével.

A nyár folyamán gyermekkacaj tölti meg intézményünket és varázsol mosolyt a megtört arcokra. Dolgozóink gyermekeinek szervezünk hagyományőrző nyári tábort, ahol a megszerzett tudásukat időseink adják át az ifjúságnak és egyéb játékos  vetélkedők részesei lehetnek.