ÜDVÖZÖLLEK HONLAPOMON !                                                              

                                                                       

Remélem találsz honlapomon olyan anyagokat melyek téged is érdekelnek? Igyekszem minél több,ujdonságot  feltenni.Horgászattal kapcsolatos ismeretek,praktikák,fogási lehetőségek sok fotóval és szöveggel ilusztrálva.

Terveim szerint : új oldalakon megismertetem az érdeklődőket  audio-video digitalizálás,dvd készítés ismereteivel,(csináld magad) családi és egyéb filmjeidet .                                                                                      

 Továbbá Adony Nagyközségünkben lezajlott rendezvényeken készűlt fotókkal,kisfilmekkel és más érdekességekkel, melyeket  az oldalról le is lehet tölteni. 

 A honlappal kapcsolatos észrevételeket,ötleteket szivesen fogadok !  Kérdéssel kéréssel fordulj hozzám ha tudok segítek!

                                                

                                            HORGÁSZAT !           

                

 Minden horgászni szerető horgásztársat szeretettel várunk.

Adonyi-mellékág pályázati anyagának bemutatása

Az Adony és Környéke HE 1982-ben alakult mintegy 250 fővel miután a Nagy-Budapesti Horgászok Egyesülete az óriás mértékü feliszapodás miatt nem látott perspektívát az Adonyi mellékág további fentartásában a területet átadta a helyben alakuló egyesületnek.

Az indulás nem volt egyszerü,hiszen a Vízügy akkori álláspontja a holtágak valóban "holtá" tétele,feltöltődésének elősegitése volt.Az első próbálkozások a kotrásra kudarcba fulladtak műszaki problémák miatt (vedersor leszakadása). 1986-87-es években már kezünkben volt a kotrás elvi és az alsó elzáró gát megnyitásának elvi engedélye. 1989-re sikerült anyagi bázist teremteni a tagság és az egyesület jelentős hozzájárulásával, és megfelelő kivitelezőket találni Bartos József és Bartos Gábor helyi vállalkozók személyében a kivitelezéshez.

A munka 1989-ben elindult.azóta az alsó elzárás és az alsó torkolat közötti rész közel háromnegyed része élővé vált,valamint a felső torkolatban és az alsó elzárástól északra eső mintegy 800 méteres szakaszon szintén új élettere alakult ki a halnak,horgásznak egyaránt. Ezen a területen már a horgászegyesület,majd később az önkormányzat által megnyert pályázat is segitette a munkát.Mivel vizünk egyre népszerübb lett,egyesületünk létszáma 400 főre nőtt (adonyiak mellett ivánacsi,perkátai,de budapesti és dunaujvárosi tagjaink is vannak.) terveink szerint a gát megnyitásával szeretnénk folyamatos vizcserét biztosítani a területen.

Vizi sprotot csak a gáttól délre engedélyeznénk, a felső holtágban szeretnénk megőrizni a természetes környezetet, a nyugodt pihenés feltételeit biztositani.Évente két alkalommal március utolsó és április első hétvégéjén " Tiszta viz, rendezett vizpart " cimen közösségi munkanapot tartunk,amikor is végigjárjuk a partot,és az ott talált hulladékot,szemetet megsemmisitjük biztositva ezzel a kultúrált feltételeket.Szemétgyűjtő hordókat helyezünk el,melyeket szintén a mi kezdeményezésünkre a közelben elhelyezett,konténerekbe üritjük. Eredményeket értünk el a horgászsportban és a horgász ifjuság nevelésében is. Velük a HE külön reszortosa a versenyfelelős,illetve az ifjusági felelős foglalkozik.

Terveinkben szerepel a holtág teljes kikotrása és a gát megnyitása, melyet pályázatokkal és az Önkormányzattal is összefogva szeretnénk végrehajtani a helyi vállalkozók segitségével. A víz teljes élővé tételével,igy a halélettér bővítésével lehetővé válna a mitegy 500 fős tagság elérése,a turizmus bővülése mellett a szabadidő kultúrált feltételeinek biztosítása.

A halászati vízterület elhelyezkedése és főbb jellemzői

Az Adonyi-mellékág a Duna jobb partján,az 1598,0 fmk szerelvények között, két ütemben alakult ki a folyamszabályozás során az 1880-as illetve az 1950-es években létesült keresztgátak megépítésével.Az Adonyi mellékág Adony és Iváncsa községek területén helyezkedik el.A főmederrel együtt az Adonyi nagysziget zárja körül a mellékágat nyugatról a 6-os számu főközlekedési út határolja,mely egyuttal I. rendü,kizárólagos állami tulajdonu árvízvédelmi töltés is. A mellékág ideálisan megközelithető a 6. számú főútról,mivel Budapest csupán 50 km-re található,igy az elmúlt években jelentősen megnött a turizmus a területen,igen felkapott kirándulási célponttá vált. A koratavaszi időszakban a nagyszigeten található szinte egyedülálló hóvirágmezők 100-val vonzzák a kirándulókat.

A mellékág föbb műszaki paraméterei (Középvizre vonatkoztatva.)

Hossza: 4,1 km
Átlagos szélessége: 160,0 m
 

A mellékág tulajdonosa a Magyar Állam,kezelője a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

A mellékág a felső torkolatának közelében az 1880-ban épitett keresztgáttal zárták le (felső lezárás).Az1950-es évek első felében a mellékág alsó végétöl számitott 900 m-re létesült egy szárazon rakott kőből készült keresztgát (alsó elzárás).Az alsó elzárás az Adonyi nagyszigeten erdőgazdálkodást folytató VADEX Rt számára bejáróként is szolgál.

Amellékág vizcseréje csak a közepesnél magasabb dunai vízállások esetén megoldott. A mellékág halászati hasznosítója az Adony és Környéke Horgász egyesület. Az intenziv horgászti hasznositásnak az egyik fő akadálya volt a sekély vizmélység,főleg a nyári kisvizes időszakban. A folyószabályozási beavatkozás (a mellékág lezárása)-melynek döntő és egyetlen célja a főág hajózhatóságának biztosítása volt-,az akkori elvárások szerint értékelve "jól sikerült",hiszen a melleékág szinte teljes mértékben feliszapolódott.Ezen változtatott alapvetően,az 1989-ben elidult holtág rehabilitáció.

A 2006-2015 évekre 10 000 kg körüli fogást évenkénti fogást tervezünk,ezt szeretnénk stabilizálni.Az első öt év horgászfogási eredményeinek elemzése mellettt,állomány felmérő halászattal kivánjuk meghatározni a népesítési szerkezetet.Megfelelő önfentartó keszeg állomány kialakítására törekszünk, ugyanis erre alapoznánk a süllő állomány jelentős növelését fiatal korosztályok telepítésével(előnevelt,egynyaras). Kutató Intézet bevonásával kívánjuk felmérni a mellékág compó állományát és korosztály összetételét,összehasonlítva a teljes populációval. Ennek pénzügyi forrását részben pályázati úton szeretnénk biztosítani.

Halászati terület hasznositásának módja

A területen kizárólag horgászati hasznositást tervezünk.Halászatot csak kármentés vagy állomány felmérés és szabályozás miatt alkalmazunk. Horgászni az országos horgászrend szerint lehet,amit aktuálisan kiegészitünk a helyi előirásokkal:

A haszonbérleti időszak alatt a helyi horgászigények mellett a horgászturizmust is szeretnénk bőviteni a terület kultúrált fentartásával.

 

Dr. Szász Károly
elnök

 

Adony és Környéke HE közgyűlési beszámolója       2006.01.29.

 

 

Örömmel és tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket a 2005. évet lezáró közgyűlésünkön. Egyesületünk kevésbé eredményes évet zárt.

 

Taglétszámunk alakulása:        felnőtt tag:            385 fő

                                                   ifjúsági tag:            15 fő

                                                   gyermek tag:         30 fő

                                                   nyugdíjas tag:      125

Új belépők száma 2005 –ben 15 fő volt.

 

 

Sajnálatos, hogy fogási eredményeinket mindössze 321 db leadott fogási napló alapján kellett összesítenünk, így az nem teljes. Az elmúlt évben 225 db napi jegyet tudtunk értékesíteni.

Az összegyűjtött adatok alapján egyesületünk tagjai saját vizükön mintegy 35,26 q pontyot, 277 kg csukát, 49 kg kősüllőt, 74 kg süllőt fogtak ki. A közel 25 %-al csökkenő összes fogásunk egyik okozója a 11,25 kg egyéb hal is, mely fele, a tavaly fogottnak.  Az egy főre jutó fogási átlag vizünkön 15,78 kg, csökkent! Sikeresen pályázva, halasításra 500.000.-Ft támogatást nyertünk. A NCA-tól 164.000.-Ft-működési támogatást nyertünk. A HOFESZ-tól pedig halasítási segélyt kaptunk 100.000.-Ft értékben.

 

A telepített hal védelmét szolgálja a halvédő háló és gát,  valamint a kotrási munkák folytatása.   

A fokozott ellenőrzések eredményeképpen elmondhatjuk, hogy lényeges visszaélést, illetve emelőhálós rabsickodást halőreink nem tapasztaltak. 

Változatlanul kiemelt cél  a vízpartok rendben tartása. Ebben is nagy szerep jut a két halászmesternek. A vízbe szemetelés egy különleges módját, a csikkek vízbe dobálását kellene még minden dohányos társunknak beszüntetni! A nikotin méreg! Régen permetlevet készítettek belőle!

Folytatódik a várt kotrás, mégis sok vita, kritika, elképzelés került előtérbe. A munkák a terveknek megfelelően történnek. Cél kell legyen mindkét holtágon fenék küszöb létrehozása, hogy ezzel is segítsük a nagy anyagi áldozatok árán telepített hal megőrzését. Reméljük lehetőség lesz víz parti eső beállók, asztalok, padok elhelyezésére először az iváncsai 9-es fölötti részen, majd az egész holtágon, ezzel segítve a családok hétvégi szórakozását kulturált körülmények között. Mind az északi, mind a déli mellékágon csónakkikötőt szeretnénk létesíteni. Mindehhez kistérségi segítséget és pályázati lehetőségeket is igénybe kívánunk venni.

 

Külön köszönöm azon tagjainknak, pártolóinknak aki adójuk 1 %-ával támogattak minket, kérem, ezt a jövőben is tegyék.

Horgászegyesületünk vezetősége úgy döntött, hogy az elhunyt horgásztársaink emlékére évente egy alkalommal, augusztus 20.-a körül in.memóriam horgászversenyt rendez. Ezt a tavalyi évben  sikeresen lebonyolítottuk, hagyományt szeretnénk belőle teremteni.

Egyesületünk nevében köszönöm a meghívottaknak, illetve mindenkinek, aki valamilyen módon segítette egyesületünk tevékenységét, működését. Mindenkinek jó egészséget és bőséges halfogást kívánok a 2006. évben is.

    Adony, 2006. január 29.Dr. Szász Károly HE elnök    

    

Néhány gondolat az aroma porokról !

Mikor kell használni ?

A legtöbb horgásznak komoly dilemmát okoz,hogy a boltokban kapható etetőanyagok többsége már aromásitott.Joggal merül fel a kérdés:kell-e (szabad-e) tovább aromásítani, és ha igenmilyen aromát célszerű használni,amely nem rontja el a kész keveréket? Gyakorlati tapasztalatok alapján állítom,hogy csak a próbálkozás visz előbbre.Ne féljünk kísérletezni !

Hogyan győződhetünk meg az aroma hatékonyságáról ?

A leggyakrabban bevált kiindulási alap a következő : vásároljunk néhány kilogramm etetőanyagot, amely lehet aromásított vagy teljesen natúr. A kiszemelt halfajhoz ajánlott aromaporok közűl két-három különbözővel célszerű egy időben próbálkozni. A keveréket osszuk három-négy részre. Egy egész maradjon a gyári összetétel, ehhez csak vizet tegyünk ! A maradék két-három adag etető anyagot viszont ízesítsük más és más aromával. A valóban hatékony keverékek kis mennyiségben is jól működnek, ezért etető kosárral is remekül elvégezhetjük a bróbát. Több próba tapasztalatai alapján tudjuk egyértelműen eldönteni, melyik a legvonzóbb aroma.

Minden időszakban azonos aromát kell használni ?

Ne feledkezzünk arról sem, hogy a halak ízlése és táplálkozási szokásai a vízhőmérséklet függvényében változnak. Tehát kicsi annak az esélye, hogy a kora tavasszal csábító aroma a nyár elején is ugyan olyan vonzó marad. A kísérletezés és próbálkozás nem állhat le. Ám ez a szép a horgászatban !

Az aromapor kizárólag illat, vagy ízforrás is egyben ?

Könnyen meggyőződhetünk róla: ízleljümeg, és máris tudni fogjuk, hogy milyen. Az íz alapján öt fő csoportra oszthatók aporok : 1. teljesen semleges, natúr. 2. édes ( általában gyümőlcscukor,édes piskóta vagy egyéb, " titkos" alapra kevert aromák ). 3. sós ( speciális sós ízfokozóra felvitt aromák ). 4.fűszres ( különféle fűszernövények őrleményei ). 5. meghatározatlan ( ezek általában különböző mixek, fantázia aromák, amelyek egyszerre sósak és édesek vagy keserűek ).

Mennyit kell használni ?

A legtöbb aromapor általában egy adag bekeverésre váró etetőanyag ízesítésére való, ha nincs külön feltüntetve a javasolt keverési arány. Mennyi az egy adag ? 250-300 gramm por 5-6 kiló etetőanyag ízesítéséhez elegendő. Ettől természetesen eltérhetünk. Tavasszal, hideg vízi horgászatok során több aromát és kevesebb etetőanyagot kívánnak a halak, míg nyáron kevesebb aromát és több etetőanyagot. Örök érvényű szabály azonban nincs !

Aromafelhasználási tipp !

Olyan egyszerűen elkészíthető keveréket ajánlok most, amely két, különbözően intenzív aromát hoz harmóniába, és lesznek még fogósabbak. Az alap etetőanyag erősen eperízesítésű, az aromapor vanília. A kettő keveréke különösen vonzó a nagytestű halak, főként a pontyok számára hideg, 15 Celsius-fok alatti vízhőmérsékletnél. Érdemes kipróbálni !

 

Megjegyzés:

Úgy vélem mindenki a legjobb belátásának, halfogási esélyeinek megfelelően felkészült az idei évre már mint, hogy
megpróbáljon minél több halat fogni. A fent leírtakat csak azért bátorkodtam leírni, hogy néhány sporttársnak ötleteket adjak a jobb fogás elérése érdekében, ezek természetesen az én tapasztalataim.


Lassan eljön a ponty tilalom. És a lelkes horgásznak ilyenkor elkell dönteni tilalom alatt milyen halra is akar "vadászni".
Ebben az időben szerintem a legelterjedtebb hal amire érdemes horgászni a kárász. De ebben is megoszlanak a vélemények.
Természetesen ebben a kérdésben sem lehet állást foglalni. Mindenki maga belátása szerint dönti el.

Felhívnám a tisztelt sporttársakat, hogy honlapomon szívesen bemutatnám szép fogásukról készült élménybeszámolóikat, illetve esetleges fotóikat fogásaikról.

Kérem a T. sporttársakat ha vannak ,vagy lesznek olyan fogásaik melyeket szívesen megosztanának más horgász társakkal is,
jelezzék akár személyesen, akár levélben rövid időn belül felkerül a lapra.

 

 

    

A rekordlistára felkerülő halfajok alsó súlyhatára:

 

AMUR

15 kg

BALIN

4 kg

BUSA

25 kg

CSUKA

6 kg

HARCSA

25 kg

KECSEGE

2 kg

MÁRNA

3 kg

PONTY

10 kg

SÜLLŐ

5 kg

TÖRPEHARCSA

0,5 kg

A TÖBBI HALFAJ

1,5 kg

                               

                                           Igazolólap

A bejelentőlap lehet előre nyomtatott, számítógéppel készített, gépelt, végső esetben kézzel írt lap vagy levél. A fontos az, hogy az alábbiakban ismertetett kérdésekre a pontos választ tartalmazza. Alapvető követelmény: legyen rajta a tanúk pontos címe, neve, aláírása, a hitelesítő aláírása, neve, tisztsége és a hivatalos egyesületi bélyegző. A hitelesítést elvégezheti a vízterület halászati-horgászati hasznosítója (szövetkezet, egyesület, stb.), de hitelesítheti a fogást a horgász anyaegyesülete is. Tanú lehet: aki jelen volt a fogásnál és/vagy a mérlegelésnél.

Újabban sok egyesület, vízkezelő ad a rekordereknek bejelentőlapot. Lássuk, milyen adatok szerepelnek a bejelentőlapon!
1. A halat fogó horgász neve, egyesülete, lakcíme, ifjúsági és gyermekhorgászoknál életkora.
2. A fogott hal faja.
3. A hal pontos súlya (tömege)
4. A hal testének hossza - farok úszó nélkül - és legnagyobb kerülete centiméterben.
5. A fogás helye, a vízterület és lehetőleg a halászati-horgászati hasznosító pontos megnevezése.
6. A fogás időpontja: év, hó, nap, óra. (Legyen félreérthetetlen: nappalról vagy éjszakáról van szó.)
7. A csali, az etetőanyag, az etetési módszer.
8. Horgászmódszer, felszerelés (legalább a bot, a zsinór és a horog adatai).
9. A fogás és esetleg a kapás egyéb körülményei: időjárás, szél, fárasztás (különösen érdekes lehet minden olyan különlegesség, ami a hal fogásához hozzájárult.)
10. Két tanú aláírása és (egyesületi) pecsét. (Tanú lehet aki a fogást, de olyan is, aki a mérést látta. A pecsét származhat a vízterület szerinti vagy a horgász egyesületétől.)

Az egyes pontok helyes kitöltéséhez néhány ajánlás:

1. ponthoz: Az ifi- és gyermekhorgászok életkorát feltétlenül tüntessük fel.
2. ponthoz: Pl. kárász esetében arany- vagy ezüstkárászt jelöljünk, pisztrángnál sebest vagy szivárványosat, pontynál: tükör, nyurga, pikkelyes, bőr stb.
3. ponthoz: A hal súlyát (tömegét) kilogrammban, tizedesvesszővel írjuk. Pl.: 11,56 kg.
4. ponthoz: Méreteket az ábra szerinti helyekről adjunk.
5. ponthoz: Pl.: Duna 1547 fkm, Balaton, Siófok térsége, Ceglédi II. tó stb.
6. ponthoz: Helyes a 23.15 vagy éjjel negyed tizenkettő.
7. ponthoz: A kértek részletes, pontos leírása.
8. ponthoz: Kérjük a zsinórvastagság pontos megadását. Készülünk a fogások e szerinti csoportosítására is.
9. ponthoz: Kérjük az időjárás, az akasztás, fárasztás részletesebb leírását. Különösen érdekes fogás körülményeiről - külön íven - kérnénk részletes leírást.
10. ponthoz: Gondoskodjunk hiteles tanúkról, egyesületi bélyegzővel ellátott hitelesítésről, ezek aláírásáról, címük feltüntetéséről.

 

    

                                                                                                            
 


HORGÁSZ KONYHA !

 

 

Halfilé rántva.

 

Egy kiló körüli hal oldalairól, a gerinc felöl indulva lehántjuk a húst. Munkánk eredményéül két nagyobbacska filét kapunk, amelyeket ketté metszünk, mindkét oldalukat meghintjük sóval, majd liszt, felvert tojás, prézli sorrendjében panírozzuk. Pikáns ízt úgy kapunk, ha a tojássárgájához zúzott foghagymát keverünk, a prézlihez pedig borsot és majoránnát egy-egy csapott kiskanállal. Erős tűzön közepes mennyiségű olajjal mindkét oldalát átsütjük a szeleteknek. A húsvillával felemelt sültből csöpögő lé nem serceghet- akkor jó ! Halainkról papírtörlő vagy szalvéta bevetésével eltávolítjuk a fölös olajat, s egy részét a papír is felszívja. A tálalt étel ily módon száraz, de porhanyós marad. Uborkával, paradicsommal vagy savanyított karfiollal tálaljuk.

Saláta : 25 deka karfiolt tisztítunk, mossuk, rózsákra szedjük, majd az egészet lobogó sós vízbe tesszük mint egy öt percre, végül lecsepegtessük. Belerétegezzük egy befőttes üvegbe. A cukorból, vízből, ecetből, sóból, fűszerekből felöntőlevet főzünk és forrón az üvegbe öntjük. Kihűlés után lezárva hideg helyre tesszük. A hal mellé köretnek vagy savanyuságnak kiválóan alkalmas.

 

 

HALKRÉMLEVES.

 

Hozzávalók:

30 dkg tisztított hal

20 dkg tisztított sárgarépa

10 dkg tisztított petrezselyemgyökér

3   dkg vöröshagyma

3,5 dkg liszt

1   evőkanál napraforgó olaj

3   evőkanál tejföl

1   babérlevél

őrölt szerecsendió, só.

A tisztított halat leöblítjük, a zöldségféléket karikára vágjuk, majd a fűszerkeverékkel együtt hideg vízbe feltéve, puhára főzzük. A puha halat és a zöldségeket turmixban vagy szűrőszitán áttörjük. A főzőlébe visszatett pürét a lisztből, tejfölből, olajból készített sima habarékkal összekeverve felforraljuk, szerecsendió- reszelékkel és sóval ízesítjük és tálaljuk.

 

                                                           

                  BELÉPÉS                                                                                      

    

Copyright :2008.03.02.

 

 

 

 

   

 

 

.