ALGINIT

Alginit


Felfedezése:

Az alginitet Solti Gábor geológus fedezte fel Nagyvázsony határában, még 1973-ban. Az egykori vulkáni kráterben keletkezett tóban elszaporodott algák és más élőlények maradványaiból rakódott le ez a sajátos összetételű biomassza, amelyben érdekes őslénytani felfedezéseket is tettek. Az alginit például kiválóan megőrizte egy ősorrszarvú csontvázát, amelyet 1988-ban találtak meg a kutatók az akkor már működő bányában. 1993-ban pedig tudósok több őshal maradványaira is rábukkantak ezen a területen.


Keletkezése:

A földtani kutatás eredményeként feltárt alginit kőzet tulajdonképpen fosszilis iszap. Alapja egy alga biomasszából és agyaggá elmállott vulkáni porból, tufából álló kőzet (litholit-algalit.) A Kárpát-medence Pannon-tórendszerének nyugalmát a pliocén korban (3-5 millió évvel ezelőtt) heves vulkáni kitörések zavarták meg. Ezek nemcsak a jól ismert bazalthegyeket hozták létre, de speciális tufagyűrűket is, melyek belsejét a vulkanizmus elcsendesedése után víz töltötte ki, krátertavak keletkeztek. A krátertavak vizét a Nap sugárzása mellett hévforrások, gejzírek is melegítették, és a Föld mély rétegeiből kioldódott mikroelemekben, ásványi sókban dús forrásvizes oldatok tápanyagban gazdaggá tették. Ehhez adódtak még a vulkáni tufák üveganyagának bomlásából származó szervetlen ásványi kolloidokban lévő elemek. A jól elzárt, nyugodt vizű krátertavakban a különleges körülmények együttes hatására elszaporodtak az algák és más, lebegve élő vagy úszó állati és növényi szervezetek. Elhalva keveredtek a sűrű, parti növényzetről behordott, bemosott virágporok, levelek maradványaival, majd leülepedve a krátertó aljára, ott az oxigénhiányos, anaerob környezetben tufamálladékkal és más plankton és nekton szervezetek elhalt maradványaival együtt szapropel iszapként halmozódtak fel. Ez a biomassza évmilliók során – speciális fizikokémiai változásokon keresztülmenve – érte el jelenlegi állapotát és vált az alginit nevű kőzetté. (Az elnevezés az alga biomassza eredetére utal.)
 Eddig 64 elemet mutattak ki a alginitben, amely tehát rendkívül gazdag makro- és mikroelemekben. Ezek az elemek hármas rétegszilikátokban szervetlen kötésben, illetőleg humuszanyagokkal, huminsavakkal szerves, vagy kelát kötésben vannak jelen.
Az alginitből, mint az olajpalákból általában, palaolaj nyerhető ki.Tulajdonságai:

Küllem: barna színű, földszagú, apró morzsás, lemezes szerkezetű anyag.Felhasználási lehetőségei a mezőgazdaságban:

- Talaj javítására:
 A 25% humusztartalom, a 15 % körüli mésztartalom, a legjobb talajoknak megfelelő, vagy ezt meghaladó mennyiségű oldható állapotban lévő nitrogén, kálium és foszfor mennyisége, a nagyfokú kötöttsége, montmorillomit tartalma a talajok, különösen a tápanyag- és humusz-szegény, savanyú, homokos, szerkezet nélküli, rossz vízgazdálkodású talajok egy menetben történő javítására teszi alkalmassá. Nagy vízfelvevő és -megtartó képessége van. Hatását 4-6 évig fejti ki. Agyagásványai a műtrágya jobb hasznosulását biztosítják, csökkentik a foszfor, nitrogén és kálium élő vizekbe történő nagymértékű bemosódását. Alkalmazásával műtrágya váltható ki. Az alginittel történt talajjavítás eredményeképpen a dózistól függően jelentős termés többlet érhető el.

- Kerti földként:
Kertben és fóliasátorban lévő termőtalajhoz 1-5 kg/m2 adagba keverve lényeges termésmennyiségi és minőségi növelést érünk el, mivel az alginit kedvező hatása tapasztalható a dísznövénytermesztésben, fóliasátras intenzív zöldségnövény kultúráknál is.

- Starterként:
Gyümölcsfáknál, erdei fafajoknál starterként alkalmazva több éves folyamatos kísérletek bizonyították alkalmasságát. A telepítéskor az ültetőgödörbe szórt alginit hatása mennyiségi növekedést okozott. Ennél is jelentősebb volt az az eredmény, hogy csökkent a kipusztulás.

- Szuszpenziós permetezés:
Az alginitből készített szuszpenzióval almásokban növekedett a gyümölcs-hús kalciumtartalma, emelkedett a levelek és a gyümölcs Fe, Cu, Zu és B tartalma, ugyanakkor keményebb húsú és jobban eltartható lett a gyümölcs, kedvezőbbek lettek a beltartalmi értékek.

- Hígtrágya komposztálás:
Az alginit alkalmas arra, hogy műtrágyával feltöltsék, hígtrágyával komposztálva magas hatóanyag-tartalmú, nagy talajtani értékű termék állítható elő. Biztosítani lehet a szagmentességet, növelhető a készítmény mikroelemtartalma, nagymértékben csökkenthető a lebomlási idő.

- Szagtalanítás:
Az alginit nagyfokú adszorbciós hatásánál fogva alkalmas állattartó telepeken, istállókban a bomló szerves anyagok által termelt kellemetlen hatású gázok megkötésére, a környezet levegőjének tisztítására, a mikroklíma javítására háziállatok alomjába való bekeveréssel.

- Környezetvédelem:
Azzal, hogy az alginit mindenféle vegyszertől, kemikáliától mentes bányatermék, semmiféle káros fitotoxikus hatása nincs, környezetkímélő. A műtrágyák és a növényvédőszerek közismerten káros hatásával szemben az alginit megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is, és a csak természetes anyagokat felhasználó biológiai talaj- és kertművelési eljárásoknak, így különösen kiemelt környezetvédelmi területeken is nagyon fontos. A tápanyagmegkötő képesség miatt a talajból kimosódást csökkenti.
Vázsonyi alginit néven megtalálható a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft oldalán, Az ökológiai gazdálkodásban felhasználhatónak ítélt készítmények listáján,
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=134&lang=huilletve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, forgalombahozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező termésnövelő anyagok listáján szintén Vázsonyi alginit elnevezéssel  
 https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/lejart_novved_szerek_jegyzeke/Oko_lista.html

          
Főbb paraméterei:
(Engedélyokirat alapján)
Paraméter
érték
nedvesség tartalom (m/m%) legfeljebb 40,0
szerves anyag tartalom /m/m%) legalább 21,0
összes karbonát tartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 31,0
As tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 5,0

Javasolt adagok a felhasználás során:
Növény Alkalmazás Mennyiség
Zöldségtermesztésben (szabadföldi termesztésben) Teljes felületkezelés talajba bedolgozva 2-5 kg/m2
Hajtatásban (fóliás termesztésben) Magvetésnél takaróföldbe keverve 15-20 %-ban
Palántázás előtt talajba bedolgozva 2-3 kg/m2
Gyümölcstermesztésben Telepítéskor ültetőgödrönként, termőültetvényben 3-4 évente felületre szórva majd talajba bedolgozva 2-5 kg/m2
Szőlőtermesztésben Telepítéskor ültetőgödrönként, termőültetvényben 3-4 évente felületre szórva majd talajba bedolgozva 2-5 kg/m2
Cserepes- és dísznövény termesztésben A termőközeghez keverve 15-20 %-ban
Díszfák, díszcserjék Telepítésnél ültetőgödrönként 2-3 kg
Faiskolák Teljes felületkezelés, talajba bedolgozva 3-5 kg/m2
Szőlőiskolák Sorkezelés 3 kg/fm
Pázsitok Telepítéskor 2-3 kg/m2
Felületkezelésre (2-3 évenként) 1-2 kg/m2


2016.12.09